Grupa za bezbednost sa Sigurnosnim Ventilom za centralno grejanje od 3 Bara


Garancija:

3 Godine!!!

Cena:

5.780,00

RSD


Isporuka:

3000 RSD.


Grupa za bezbednost sa Sigurnosnim Ventilom za centralno grejanje od 3 Bara

Proizvod je dizajniran pre svega da obezbedi bezbednosne zahteve sistema grejanja i sastoji se od sledećih elemenata:

 • Manometar koji je dizajniran za merenje pritiska u sistemu grejanja;
 • Za uklanjanje vazduha, za automatsko uklanjanje vazduha i drugih gasova iz sistema hladne i tople vode;
 • Membranski sigurnosni ventil za zaštitu od prekoračenja maksimalnog dozvoljenog radnog pritiska;
 • Mesing kolektora za povezivanje ostalih delova grupe.

Pomoću elemenata sigurnosne grupe moguće je fiksirati stanje sistema grejanja, izbegavati "provetravanje", a također i u automatskom režimu "resetovati" višak pritiska, čime se ne dopušta prekoračenje utvrđene brzine.

Sigurnosna grupa za kotlove radnog pritiska do 3 Bara je dizajnirana za rad sa sledećim kotlovima:

 • Kupper PRO 22 (2018)
 • Kupper PRO 28 (2018)
 • Kupper PRO 36 (2018)
 • Kupper EXPERT 15
 • Kupper EXPERT 22
 • Kupper EXPERT 30
 • Kupper EXPERT 45
 • SPUTNIK 6
 • SPUTNIK 9

IZDVAJAMO