Dodatak za TOP-300Garancija:

3 Godine!!!

Cena:

1.620,00

RSD


Isporuka:

3000 RSD.


Karakteristike i prednosti

Instaliran na peći TOP model za grejanje susednih prostorija

Opcija za peći "TOP model". Dizajnirani su za sakupljanje vazduha zagrejanog u konvektivnim cevima i odpremanje u susedne prostorije pomoću fleksibilnog aluminijumskog kanala prečnika 120 mm. Instalira se bez dodatnog pribora.

Specifikacije:# Model Vrednost
1 Dodatak za TOP-300 180*125*550

Izdvajamo iz ponude:

Dodatak za TOP-200

Instaliran na peći TOP model za grejanje susednih prostorija...

1.420,00

RSD

Kazan za vodu 30 l

Rezervoar je dizajniran da reguliše količinu rashladne tečnosti u sistemu grejanja na osnovu kotla ili peći.

3.342,00

RSD

Regulator Promaje

To je komponenta za grejni kotao, a u skladu sa podešavanjima koristi polugu sa lancem za kontrolu dovoda vazduha u ložište otvaranjem ili...

3.570,00

RSD

Štediša za TOP 200

Poseban prefiks je dizajniran da poboljša dinamiku zagrevanja Top-200 zagrejane peći zbog ubrzanja konvekcionih tokova.

9.440,00

RSD